Pré puppy

8-12 weken

Een pup in huis, wat nu?
Zodra uw pup in zijn nieuwe omgeving komt, start de mooie en belangrijke taak van de baas de pup op een zo goed mogelijke manier te socialiseren.
Speciaal daarvoor hebben we een lesblok in het leven geroepen dat hier speciaal voor is ingericht.

Wij geven begeleiding om uw pup op een speelse manier bloot te stellen aan alledaagse zaken en leren u en uw hond hoe hier mee om te gaan.
Er wordt kennis gemaakt met allerlei voorwerpen en we zorgen ervoor dat de inprentingsfase positief verloopt.
Af en toe gaan de pups zelfs lekker onder begeleiding van een instructeur een tripje maken naar een tuincentrum om daar de nodige ervaringen op te doen.

Natuurlijk wordt er ook al voorzichtig aandacht besteed aan de eerste stapjes aan de lijn en een enkel eenvoudig commando bijvoorbeeld “zit”.
Verder leren we dat het aanraken van de puppy normaal is en bereiden we hem/haar daarmee voor op een bezoekje aan de dierenarts.

Zie het als het ware als een crèche alvorens de pup aan de “normale” puppycursus begint.

Het is dan ook erg belangrijk hier zo snel mogelijk mee te beginnen, alle positieve ervaringen in deze periode neemt de pup immers de rest van zijn leven mee.

Opgeven kan dan ook al voor dat de pup werkelijk in huis is.

Het lesblok bestaat uit 5 lessen waarna doorgestroomd kan worden naar de puppycursus van 10 lessen.


Puppycursus

De puppycursus bestaat uit een lesblok van 10 lessen, hierin wordt naast het aanleren van een aantal basisoefeningen vooral aandacht geschonken aan socialisatie met andere honden, mensen en allerlei situaties die in een hondenleven kunnen voorkomen. Daarnaast speelt het opbouwen van een goede hond-baasverhouding een belangrijke rol.

Aan het einde van het lesblok is de hond bekend met het VOLGEN, ZIT, AF en BLIJF commando en weet deze uit te voeren.

De puppycursus wordt afgesloten met het Statera Puppy certificaat. Als uw hond na 10 lessen nog niet het gewenste niveau heeft om door te stromen naar de gevorderden, is het mogelijk een extra lesblok van 5 lessen aan te schaffen. Of dit wenselijk is wordt altijd in overleg met de instructeur besloten.

Tijdens de lessen is er afwisseling tussen vrije en verplichte oefeningen, deze manier van opbouwen is vooral voor een puppy erg belangrijk. Het gaat er tenslotte om dat zowel baas als hond plezier hebben in de manier van trainen. Dit resulteert dan ook in een positieve manier van aanleren, waardoor het aangeleerde gedrag ook veel beter en langer blijft “hangen”.


Gevorderden

Ook een gevorderden cursus bestaat uit een lesblok van 10 lessen, hierin ligt naast een stuk socialisatie meer de nadruk op gehoorzaamheid. De hond is namelijk al gewend aan het krijgen van commando’s. We blijven echter altijd gebruik maken van de toestellen. Ook wordt in deze cursus dieper ingegaan op de hond-baasverhouding.
Aan het einde van de cursus begrijpt de hond de volgende extra commando’s en kan deze ook uitvoeren.

 • Links volgen
 • Halt zonder commando
 • Voorkomen op riemlengte afstand
 • Rechtsom/linksom keert maken
 • Snelle pas volgen/langzame pas volgen
 • Gebit tonen aan derden
 • Aan de voet komen
 • Hond/baas verhouding

Het lesblok kan afgesloten worden met het Gevorderden Statera 1-GG examen.

Als na het afsluiten van de 10 lessen u en uw hond graag blijven trainen bestaat de mogelijkheid om door te gaan voor diverse opvolgende examens. Tijdens de trainingen zal aandacht besteed worden aan de uitbouw van de eerder aangeleerde oefeningen, het aanleren van nieuwe oefeningen en verder uitbreiden van een positieve hond- baasverhouding. Ieder examen bevat specifieke onderdelen welke opbouwend zijn in moeilijkheidsgraad.

De te behalen examens:

 • Gevorderden Statera 2-GG1 examen
 • Gevorderden Statera 3-GG2 examen
 • Gevorderden Statera 4-GG3 examen

We hanteren een maximum van ongeveer 10 honden per les om voldoende aandacht te kunnen schenken aan u en uw viervoeter.


Pré agility

Samenspel tussen hond en baas

Agility op zich is een vorm van hondensport (ook wel behendigheid of vrijetijdsbeweging genoemd), waarbij voornamelijk het plezier van hond en baas voorop staat. Deelname kan met iedere hond, ongeacht het ras. 

Bij Pré agility gaat het erom dat de hond een parcours bestaande uit verschillende hindernissen in een aangegeven volgorde, foutloos en zo snel mogelijk kan afleggen.
Het is aan de baas om tijdens het lopen van het parcours dit met gebaren en stem aan de hond uit te leggen. 

Onze doelstelling is echter niet om op wedstrijdniveau de Agility sport te beoefenen maar vooral om op een actieve manier met je hond bezig te zijn.
Erg leuk natuurlijk, maar hoe doen wij dat? 

Tijdens de cursussen gaan we stap voor stap aan de slag met toestellen zoals paaltjes, sprongetjes, tunnels, een wip etc.
Dit is de manier om communicatie, gehoorzaamheid en vertrouwen tussen baas en hond op te bouwen.
 
Bij deze vorm van samenspel zijn geduld, tijd, het lezen van de hond en bewustwording van eigen communicatie erg belangrijk. Natuurlijk staat het samen plezier hebben centraal.

Voorwaarden om aan de cursus deel te kunnen nemen:

 • De hond moet een minimale leeftijd hebben van 1 jaar
 • Deelname kan vanaf het training niveau Statera 2-GG1 (of de basis moet bevestigd zijn en de hond moet los kunnen lopen)

Seniorentraining

Er zijn tal van leuke dingen te doen met een hond op leeftijd.
Toch zijn de meeste cursussen of trainingen bedoelt voor een jonge hond of in ieder geval een hond in de bloei van zijn leven.

Juist daarom biedt hondentraining Statera een lesblok aan waarin de hond op leeftijd centraal staat.
Lekker bezig zijn samen met je hond is fantastisch, waarom zou dat moeten stoppen als de hond wat ouder wordt?

We gaan in dit blok vooral de focus leggen op datgene de hond nog wel kan, alles beter als de hond volledig stil leggen.

Het tempo in de lessen ligt dus wat lager en er ligt minder druk op presteren, met andere woorden: plezier en samen werken met de baas heeft prioriteit.

Tevens kunnen we ondersteunen op medisch gebied en er dus ook voor zorgen dat de hond tijdens de training in goede handen is.

We hanteren geen leeftijdsgrens, mobiliteit is in deze leidend.

Betaling

Graag op rekening te voldoen per lesblok. Voor aanvang 2de les.
(rekening nummer: NL78 KNAB 0256 4181 95. t.n.v. Hondentraining Statera)
Natuurlijk kunt u ook contant voldoen.

Er vind geen restitutie plaats bij het vroegtijdig verlaten van een lesblok.

U kunt te alle tijden langskomen om een kijkje te komen nemen.
Om eventueel een proefles te volgen graag even contact opnemen.